Video is ready, Click Here to View ×


DETUBE THEMES – WORDPRESS .
Hướng dẫn tùy chỉnh themes theo ý của cá nhân
Download Plugin : https://goo.gl/gnky1m

❖ Website : www.chiasebatchap.com
❖ Youtube : https://goo.gl/O6JBRr
❖ FaceBook : https://goo.gl/NHlhGw
❖ Email : williamtruongvtv@gmail.com

Cảm ơn các bạn đã xem video , các tài liệu trong kênh là mình hoàn toàn tự làm . Rất mong được các bạn đón nhận .